Garantie en Klachten

Sanders Parts is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het artikel en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voormelde levering. De Klant dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Sanders Parts mee te delen. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling binnen de 2 maanden na de vaststelling ervan verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Sanders Parts in te stellen.

De Klant kan in geen geval aanspraak maken op de garantie voor normale slijtage van het artikel, in het geval van abnormaal gebruik, bij het niet naleven van de onderhoudsinstructies of bij beschadiging van het artikel door opzet of nalatigheid.

Indien u een garantieaanvraag wil indienen kan dit via: https://auto-diagnose-apparatuur.be/ondersteuning/

Eventuele problemen of klachten kunnen gemeld worden bij Sanders Parts via volgend e-mailadres: info@sandersparts.be


Contactinformatie:

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

Sanders Parts bvba
Hoogveld J, Bosveld 14
9200 Dendermonde, België
Site: https://auto-diagnose-apparatuur.be
E-mail: info@sandersparts.be
Telefoonnummer: +32(0)52.41.44.70
Ondernemingsnummer: BE 0476.893.570